till Nordvästra Skånes Elförening en ideell
intresseförening som verkar inom Nordvästra Skåne.

Ny hemsida kommer inom kort


Vidare information mailas ut till medlemmar
 

GDPR DATA SKYDDSFÖRORDNINGEN

Nordvästra Skånes Elförening har behov av att registrera Medlemsföretag/Enskilda Medlemmar, samarbetspartners så som föredragshållare och liknande.

Registreringen omfattar företag, namn, adress, telefonnummer, E-postadress och eventuella allergier som personen själv har lämnat uppgifter om.

Nordvästra Skånes Elförening är av juridiska skäl tvingade att spara uppgifter för Fakturering samt inbjudningar/nyhetsutskick.

Uppgifter om Medlemsföretag/Enskild Medlem sparas i elektronisk katalog, Excelblad.

Nordvästra Skånes Elförening publicerar en uppdaterad matrikel på hemsidan varje nytt arbetsår. Den innehåller namn på företaget/enskildmedlem samt kontaktperson. Önskar medlemmen inte vara med i matrikeln kommer denne ej heller exponeras i matrikeln.

Styrelsens kontaktuppgifter finns även publicerad på hemsidan och uppdateras varje år.

Den som har synpunkter på vår hantering av personuppgifter enligt dataskydds förordning GDPR eller vill bli struken ur våra register ska anmäla detta till oss via Personuppgiftsansvarig/Medlemsansvarig.

Blankett för medlemsansökan
Klicka här
Välkommen till Nordvästra Skånes Elförening

Sidan uppdaterades 2018-06-28

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4