Nordvästra Skånes Elförening delar varje år ut ett stipendium till ”Årets Elingenjör” från Yrkeshögskolan i Helsingborg.

Årets stipendiater är Stephanie Nilsson och Stellan Olsson som vardera erhåller 5.000:-.

Båda har visat fina studieresultat samt varit goda förebilder och inspiratörer.                
 Från helt olika bakgrund har de kommit in i vår bransch och utvecklats till duktiga elingenjörer.                          

Vi önskar dem stort LYCKA TILL när de nu kliver ut i arbetslivet som utbildade elingenjörer.

Årets Elingenjör
   

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4