Nordvästra Skånes El Förening
Vårresan till Budapest 12-15 maj 2005

Trevliga bilder/minnen från Budapest. Läs gärna reseberättelsen, klicka här.
   
   

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4