Trevliga bilder från vårt vintermöte med vinprovning 2005.
   
   

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4