NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING
Box 9125
250 09 HELSINGBORG

Bankgiro 5250-8025
Postgiro 51 45 59-4


Gamla Elverket
Blankett för medlemsansökan, klicka här.
Ordförande Anna Engström anna.engstrom@ahlsell.se
Webmaster David Oberländer david.oberlander@jme.nu
Upp

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4