Du kan söka på företagsnamn, gatuadress eller på person, genom att
klicka Ctrl + F, en sökruta kommer upp och där skriver du in sökordet.
Finns ordet/bokstäverna med i matrikeln blir de markerade med blå färg.
Företag Kontaktperson Gata/Box Postadress
Upp

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4