Nordvästra Skånes El Förening
Nordvästra Skånes Elförening Styrelse består av nedanstående sammansättning 2014-2015 .
Uppdatering kommer inom kort

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4