Nordvästra Skånes El Förening
Nordvästra Skånes Elförening Styrelse består av nedanstående sammansättning 2014-2015 .

Ordförande

 

Sekreterare

 

Björn Månsson, Etman Distribution AB

Anna Engström, Ahlsell Sverige AB

076 - 840 00 77

040 - 380 354

 
bjorn.m@etman.se anna.engstrom@ahlsell.se  
       

Kassör

 

IT ansvarig

 
Bo Winter, Nokalux AB

David Oberländer, JME-Elgrossist

0708 - 62 49 91

042 - 329182

 
bo.winter@nokalux.se   david.oberlander@jme.nu  
       

Styrelseledamot

  Styrelseledamot  

Johanna Andreasson, Elektroskandia AB

Bernt-Arne Larsson, Emil Lundgren AB

040-38 51 17

 

0732 70 55 05

 
johanna.andreasson@elektroskandia.se bernt-arne.larsson@emillundgren.se
       
Styrelseledamot   Styrelseledamot  

Kaj Bengtsson, Öresundskraft AB

Mikael Janerup, GC Gruppen

042-490 30 00

 

0739-20 88 10

 
kaj.bengtsson@oresundskraft.se mikael@gcgruppen.com
       

Styrelseledamot

  Styrelsesuppleant  
Lars Angelhammar, Lani Eltjänst AB Johnny Håkansson, Swedsecur AB

0705-61 23 76

  042-38 05 90  
lasse@lanieltjanst.com johnny.hakansson@swedsecur.se
       
Styrelsesuppleant      

Göran Lundgren, ÅF Infrastructure AB

   

010-50 57 351

     
goran.lundgren@afconsult.com    
       
Valnämnd   Valnämnd  
Ulf Rugsten, Rugstens El AB   Roland Erson, Storel AB
042 - 15 09 60   042- 19 48 08  
     
       

Revisorer

  Revisorer  

Mats Johansson, Bjäre Elmontage AB

Börje Johansson, Elarbeten i Ödåkra AB

070 - 642 51 56

 

042 - 20 44 20

 
       

Revisorsuppleant

     

Ronny Gräns, Elbolaget Syd i Hbg

 
042 - 12 06 70      
ronny.grans@elbolagetsyd.se    
       
       

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4