Nordvästra Skånes Elförening är en ideell intresseförening
som verkar inom Nordvästra Skåne med Helsingborg som
centralort.

Föreningens syfte är att verka för rationell elanvändning,
skapa goodwill för samt främja fortbildningen inom
elbranschen. Föreningen vill även skapa en informell
mötesplats inom braschen för ett ömsesidigt utbyte av
tankar och idéer.

Önskar du mer information eller bli medlem kontakta
någon i styrelsen.

 
 
Vårt huvudsakliga arbete koncentreras till:
Energi och miljöfrågor
Säkerhetsfrågor
Teknisk utveckling
Utbildnings- och informationsverksamhet
Samarbetsfrågor
Vi vill diskutera frågor som:
Regional och lokal elförsörjning, arbetsmiljö
och inomhusklimat.
Hur kan man förbättra elsäkerheten.
Vilken ny materiel och teknik finns på marknaden
och hur kan vi dra nytta av den.
Vilka ändringar sker i regelverken och vad kan vi
göra för att utbilda våra medlemmar.
Hur kan vi främja ett ökat samarbete mellan el-
branschens parter såsom leverantörer, tillverkare,
grossister, fackhandel, istallatörer och konsulter
på ett sätt som gagnar alla våra medlemmar.
   
Vi vill aktivera våra medlemmar genom t ex:
Kurser
Seminarier
Konferenser
Produktpresentationer
Föredrag
Studiebesök
Stipendier
Informella sammankomster
Kommande verksamheter:
Presenteras under AKTUELLT, klicka här.
   
   
Våra Stadgar
Våra stadgar finns att läsa, klicka här (pdf.fil)
  För att kunna öppna en "pdf.fil" måste man ha Acrobat Reader. Programmet är gratis och finns att hämta på Adobes hemsida, klicka här.
 
 
Upp

NORDVÄSTRA SKÅNES EL FÖRENING, Box 9125, 250 09 HELSINGBORG, Bankgiro 5250-8025, Postgiro 51 45 59-4